Koło plastyczne

      Prowadzące:

mgr Dorota Wieliczko: czwartek godz. 12:30 - 13:00 

 mgr Barbara Swoboda: wtorek godz. 13:30 - 14:00

 mgr Anna Zakrzewska: piątek godz. 14:00 - 14:30

 mgr Agnieszka Trębicka: piątek godz. 13:30 - 14:00

 Głównymi celami zajęć kółka jest:

        - tworzenie prac bogatych w szczegóły,

        - prawidłowe posługiwanie się narzędziami,

        - umiejętność tworzenia w wielu technikach,

        - umiejętność nazywania, porównywania oraz próby mieszania barw,

        - umiejętność zachowania odpowiednich proporcji w malowaniu jakiegoś kształtu,

        - umiejętność rysowania postaci ludzkiej posiadającej wszystkie części ciała.

        - wzbogacanie kontaktu ze sztuką.

       Aktywność własna- ekspresja artystyczna pozwala na zaspokajanie dążeń, potrzeb i zainteresowań dzieci.