Koło plastyczne

      Prowadzące:

mgr Agnieszka Trębicka - pon. 13:00

mgr Barbara Swoboda - pon. 13:30

mgr Dorota Wieliczko - czw.

mgr Anna Zakrzewska - śr. 13:00

 Głównymi celami zajęć kółka jest:

        - tworzenie prac bogatych w szczegóły,

        - prawidłowe posługiwanie się narzędziami,

        - umiejętność tworzenia w wielu technikach,

        - umiejętność nazywania, porównywania oraz próby mieszania barw,

        - umiejętność zachowania odpowiednich proporcji w malowaniu jakiegoś kształtu,

        - umiejętność rysowania postaci ludzkiej posiadającej wszystkie części ciała.

        - wzbogacanie kontaktu ze sztuką.

       Aktywność własna- ekspresja artystyczna pozwala na zaspokajanie dążeń, potrzeb i zainteresowań dzieci.