Kubusiowi Przyjaciele Natury

Nazwa programu:

Ogólnopolski program ekologiczny „Kubusiowi Przyjaciele Natury"

Organizator:

Grupa Maspex Wadowice – marka Kubuś

Cele główne:

 • Zachęcenie dzieci do dbania o środowisko naturalne. 
 • Przygotowanie poszczególnych projektów ekologicznych.

​​​​​​​

Cele szczegółowe:

 • Organizowanie wycieczek przyrodniczych.
 • Organizowanie akcji ekologicznych.
 • Udział w konkursach plastycznych.
 • Przygotowanie ekologicznych przedstawień dla rodziców.

​​​​​​​

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:

Obszar IV

 • Dziecko wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego.
 • Dziecko posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół.

 

Adresaci programu:

 • Dzieci uczęszczające do przedszkola.
 • Rodzice i opiekunowie. 

Koordynatorzy:

 • mgr Elżbieta Borowy
 • mgr Anna Zakrzewska