Cała Polska czyta dzieciom - Przedszkolny Kącik Biblioteczny

Nazwa kampanii:

Kampania czytania „Cała Polska czyta dzieciom”

Organizator:

Fundacja „ABO XXI – Cała Polska czyta dzieciom”

Cele:

 • Organizowanie głośnego czytania dzieciom jako najlepszej inwestycji w ich przyszłość;
 • Zmiana świadomości społecznej dotyczącej roli czytania w rozwoju dziecka;
 • Traktowanie wychowania dzieci przez rodziców jako swojego najważniejszego zadania życiowego;
 • Stworzenie osi działań kulturalnych - aktywizujących i łączących różne pokolenia oraz osoby różnych zawodów.
   

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:

Obszar IV

 • Dziecko rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności.
 • Dziecko podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek (...).
   

Adresaci kampanii:

 • Dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Rodzice i opiekunowie.
   

Koordynatorzy:

 • mgr Mirosława Abramek
 • mgr Barbara Swoboda
 • mgr Edyta Korepta

 

Przedszkolny Kącik Biblioteczny

Organizator:

Miejskie Przedszkole nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie

Cele:

 • Stwarzanie dzieciom częstych kontaktów z literaturą.
 • Propagowanie czytelnictwa wśród rodziców - zachęcanie do głośnego czytania dzieciom.

 

Koordynatorzy:

 • mgr Ilona Wierzbowska - Pluta
 • mgr Elżbieta Tubacka