TERAPEUTA PEDAGOGICZNY

Pedagog - prowadzi badania diagnostyczne dotyczące indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  dzieci. Udziela porad i konsultacji  dla rodziców i nauczycieli. Obserwuje dzieci, współpracuje z wychowawcami, psychologiem i logopedą. Prowadzi zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dla grup oraz specjalistyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Uczestniczy w pracach Zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ustala zakres, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

PEDAGOG (TERAPEUTA PEDAGOGICZNY) 

mgr Angelika Hopfan

środa 11:00-14:00 

piątek 800-1300

pok. przy sali nr 32

ARTYKUŁY DO POBRANIA:

Rola_zabawy_w_rozwoju_i_wychowaniu_dziecka_w_wieku_przedszkolnym.doc

Adaptacja_dziecka_w_przedszkolu.doc