Foldery

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie
  ul.Armii Krajowej 5
  44-194 Knurów
 • 32/235-27-85
  32/235-27-86

Grupy wiekowe

Czwartek 05.03.2015

Ilość odwiedzin: 458927

UWAGA RODZICE UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Rekrutacja do przedszkola trwa
od 2.03.2015 - 31.03.2015

 • W holu przedszkola oraz na naszej stronie internetowej wystawione są wszelkie informacje dotyczące naboru (Komunikat Dyrektora o liczbie wolnych miejsc, Uchwała Rady Miastadot. odpłatności, Zarządzenie Dyrektora dot. stawki za wyżywienie, Uchwała Rady Miasta dot. kryteriów, kryteria określone w Ustawie o Systemie Oświaty, terminy rekrutacji, wniosek o przyjęcie, załączniki do wniosku).
 • Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz oświadczenia można pobrać bezpośrednio z naszej strony internetowej(górna zakładka „O przedszkolu” a w niej zakładka „REKRUTACJA”) lub z holu przedszkola w godzinach jego otwarcia, tj. 6:00 - 17:00 (od dnia rozpoczęcia rekrutacji).
 • Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami o przyjęcie dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Knurów należy składać w sekretariacie (pok. nr 2) w godzinach 7:30 - 15:30
 • Ostateczny termin składania wniosków wraz z załącznikami upływa dnia 31 marca 2015 r. o godz. 15:30
 • O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • We wniosku, w którym brakować będzie załącznika potwierdzającego spełnienie danego kryterium, nie będzie ono zaliczone jako spełnione.

PRZEDSZKOLE NIE UDZIELA INFORMACJI TELEFONICZNYCH NA TEMAT REKRUTACJI!

Dla zainteresowanych rodziców istnieje możliwość zapoznania się z przedszkolem (zwiedzanie w obecności dyrektora, wicedyrektora) w podanych niżej terminach:

4.03.2015 r. – godz. 1100

18.03.2015 r. – godz. 1500

 

Wiadomości

 • UWAGA RODZICE

  W zakładce „Pomoc psych. – ped.” została umieszczona „Baza lokalnych i ogólnopolskich instytucji interwencyjnych i pomocowych".

 • Żywienie na wagę zdrowia

  Nasze Przedszkole bierze udział w programie edukacyjnym „ Żywienie na wagę zdrowia”. Program prowadzony jest pod kierunkiem  Państwowej Inspekcji Sanitarnej a jego wprowadzenie jest konsekwencją analizy wyników kontroli i badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa śląskiego na przestrzeni lat 2007–2011, która wykazała, że w żywieniu dzieci i młodzieży występuje szereg nieprawidłowości.
  Program ma na celu wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez właściwe odżywianie i propagowanie aktywności fizycznej, poprawę jakości żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowo-wychowawczych, podniesienie świadomości rodziców w kwestii odżywianie dzieci. 
  Honorowy Patronat nad Programem „Żywienie na wagę zdrowia” objął Rzecznik Praw Dziecka
  Pan Marek Michalak.

 • Uwaga Rodzice

  Na stronie internetowej została umieszczona zmodyfikowana wersja Koncepcji Pracy Przedszkola.
  Serdecznie dziękujemy Rodzicom i Nauczycielkom za uwagi i sugestie, które przyczyniły się
  do stworzenia ostatecznej wersji.

 • Upoważnienie-formularz

  Poniżej można pobrać formularz upoważnienia do odbioru dziecka, prosimy o wypełnienie go
  dla każdej upoważnionej osoby.

  UPOWAZNIENIE_DO_ODBIORU_DZIECI.pdf