Foldery

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie
  ul.Armii Krajowej 5
  44-194 Knurów
 • 32/235-27-85
  32/235-27-86

Grupy wiekowe

Czwartek 02.04.2015

Ilość odwiedzin: 470606

UWAGA RODZICE UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Z dniem 31.03.2015 r. upłynął termin składania wniosków dot. przyjęcia dzieci do przedszkola.

Dnia 14 kwietnia b.r. o godz. 1400w holu przedszkola wystawione zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Przypominamy, iż rodzice zobowiązani są w terminie3 dni potwierdzić pisemnie w sekretariacie przedszkola, że dziecko będzie uczęszczało lub nie do naszego przedszkola. Wzór potwierdzeniado pobrania w holu przedszkola.Dnia 5 maja o godz. 1400zostaną wywieszone listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Wiadomości

 • Wydarzenia miesiąca kwietnia

  W kwietniu dzieci wezmą udział w:
  03.04.  
  "Spotkanie z zajączkiem" - zabawy tropiące, wręczenie upominków świątecznych - wszystkie grupy
  21.04. - teatrzyk "Ciastuś" przedstawi spektakl pt
  "Ekologiczna Królewna". Koszt teatrzyku zostanie sfinansowany ze środków Rady Rodziców - wszystkie grupy
  28.04. -
  Przegląd Dorobku Artystycznego w Szczygłowicach - s.11

 • Drodzy Rodzice

  Nasze Przedszkole bierze udział w ogólnopolskim programie "Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw''- prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego.

  Dzięki temu programowi dzieci naszego przedszkola, będą dostawać bezpłatnie świeże owoce i warzywa.

 • UWAGA RODZICE

  W zakładce „Pomoc psych. – ped.” została umieszczona „Baza lokalnych i ogólnopolskich instytucji interwencyjnych i pomocowych".

 • Żywienie na wagę zdrowia

  Nasze Przedszkole bierze udział w programie edukacyjnym „ Żywienie na wagę zdrowia”. Program prowadzony jest pod kierunkiem  Państwowej Inspekcji Sanitarnej a jego wprowadzenie jest konsekwencją analizy wyników kontroli i badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa śląskiego na przestrzeni lat 2007–2011, która wykazała, że w żywieniu dzieci i młodzieży występuje szereg nieprawidłowości.
  Program ma na celu wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez właściwe odżywianie i propagowanie aktywności fizycznej, poprawę jakości żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowo-wychowawczych, podniesienie świadomości rodziców w kwestii odżywianie dzieci. 
  Honorowy Patronat nad Programem „Żywienie na wagę zdrowia” objął Rzecznik Praw Dziecka
  Pan Marek Michalak.

 • Uwaga Rodzice

  Na stronie internetowej została umieszczona zmodyfikowana wersja Koncepcji Pracy Przedszkola.
  Serdecznie dziękujemy Rodzicom i Nauczycielkom za uwagi i sugestie, które przyczyniły się
  do stworzenia ostatecznej wersji.

 • Upoważnienie-formularz

  Poniżej można pobrać formularz upoważnienia do odbioru dziecka, prosimy o wypełnienie go
  dla każdej upoważnionej osoby.

  UPOWAZNIENIE_DO_ODBIORU_DZIECI.pdf